ASTEX - Sól drogowa

 

Sól drogowa

sól drogowaGruboziarnista sól drogowa z antyzbrylaczem pakowana w worki 25kg, 50kg i worki big bag.

Oferowana przez nas sól ukraińskiego pochodzenia zawiera min 97% NaCl. Jest najpopularniejszym środkiem stosowanym do zwalczania śliskości na jezdniach w okresie zimowym. Jako sól gruboziarnista charakteryzuje się wolniejszym rozpuszczaniem oraz dłuższym okresem działania. Ze względu na zawartość antyzbrylacza sól ta nie zbryla się i zawsze jest sypka.

Właściwości fizyko – chemiczne soli drogowej:

 

Zawartość %

Chlorek sodu NaCl

98 (min. 97)

Siarczan sodu Na2SO4

0.118

Siarczan wapnia CaSO4

1.04

Siarczan magnezu MgSO4

0.08

Trójwartościowe tlenki żelaza Fe2O3

0.0027

Elementy nierozpuszczalne

0.256

Wilgotność

0.1

 

CHLOREK WAPNIA (CaCl2), nieorganiczny związek chemiczny, posiadający zdolności do wydzielania znacznych ilości ciepła podczas tworzenia hydratów jest idealnym środkiem do odladzania, a zatem praktycznego zastosowania przy usuwaniu śniegu i lodu z dróg, mostów, rozjazdów kolejowych itd. Istnieje jednak szereg innych branż, gdzie chlorek wapnia ma swoje zastosowania, m.in.: razem z chlorkiem sodu (solą drogową) jako substancja zapobiegającą tworzeniu się lodu na jezdniach, do osuszania gazów, w lecznictwie jako środek przeciwko niedoborowi wapnia, dodatek do środków do zabezpieczania drewna i kamienia, do otrzymywania związków wapniowych, jako środek wiążący pyły węglowe, czyli zapobiegający efektom wybuchowym w kopalniach węgla, surowiec do przygotowywania oprysków przeciwbakteryjnych w sadownictwie oraz jako środek konserwujący, przedłużający świeżość owoców i warzyw, koagulant przy produkcji gumy i kauczuku syntetycznego, składnik specjalnych gatunków klejów i cementów, składnik roztworów oziębiających oraz mieszanin gaśniczych, środek do wykańczania tkanin bawełnianych nadający im niepalność, dodatek do skrobiowych past gruntujących, mieszaninę uwodnionego chlorku wapnia CaCl2*6H2O z lodem w proporcji 3:2 stosuje się jako mieszaninę oziębiającą , osiągając temperatury rzędu -55°C, środek zabezpieczający węgiel i rudy przed zamarzaniem, np. na hałdach czy środkach transportowych, przede wszystkim na wagonach kolejowych, środek zabezpieczający nieutwardzone drogi przed nadmiernym pyleniem, chlorek wapnia szeroko stosuje się jako środek suszący i odwadniający przy produkcji rozpuszczalników (jako katalizator przy otrzymywaniu m.in. chlorku etylu, octanu metylu) i gazów, w chłodnictwie - wszelkie instalacje chłodnicze: zamrażanie gruntów przy odwiertach, wytwórnie lodów, chłodnie do zamrażania i przechowywania owoców i warzyw, w oczyszczalniach ścieków, służy m.in. do neutralizacji fosforanów. Produkt ma zastosowanie również w mleczarniach, browarach, rafineriach ropy (w produkcji ochładzania produktów destylacji i otrzymywania parafiny), w przemyśle chemicznym - w niskotemperaturowych procesach wymrażania i krystalizacji. Produkt posiada atest PZH.